Privacyverklaring

Hier lees je hoe wij alles rondom jouw privacy hebben geregeld. 

Sterpo Support vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan jou uit welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom we dit doen. Ook kun jij in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag je contact opnemen via privacy@sterpo.nl.

ARTIKEL 1 WIE ZIJN WIJ?

Sterpo Support is een eenmanszaak, gevestigd te (4885 AW) Achtmaal aan de Achtmaalseweg 151. We staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69868336. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

ARTIKEL 2 WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN WIJ?

Hier kun jij een overzicht vinden van de gegevens die wij van jou verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag we hebben om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoe lang we deze gegevens zullen bewaren.

We verwerken jouw naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens en btw-nummer, adres, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Jij kunt hierbij denken aan de inloggegevens van de systemen waarin jij ons wilt laten werken en financiële en administratieve gegevens.

Wanneer we jouw boekhouding verzorgen verwerken we tevens jouw BSN, geboortedatum- en plaats, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, inkomen, verzekeringsgegevens, btw-id, omzetbelastingnummer, loonheffingsnummer, werkverleden, NAW en geboortedatum van kinderen en (ex)partner en inloggegevens van jouw boekhoudprogramma.

We gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij verwijderen deze gegevens 7 jaar na het einde van onze overeenkomst. Jouw inloggegevens zullen we binnen 30 kalenderdagen verwijderen.

We kunnen onze overeenkomst alleen uitvoeren na een check van jouw identificatiegegevens in verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze check is uit maatschappelijk belang. We zullen deze gegevens 5 jaar na het einde van onze overeenkomst verwijderen.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken we jouw (bedrijfs)naam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens en btw nummer, eventuele naam van de contactpersoon, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, betalingsgeschiedenis en bankgegevens. Zonder deze gegevens kunnen we jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van jou anonimiseren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, dan zullen wij jouw naam, bedrijfsnaam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken we voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. We zullen gegevens met betrekking tot klachten 7 jaar na afhandeling verwijderen.

We hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. We verwerken jouw naam, eventuele bedrijfsnaam en e-mail voor direct marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken we de inhoud van jouw bericht met indien gewenst jouw naam, bedrijfsnaam en/of website. Recensies over onze diensten kunnen we op onze website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang en zullen we verwijderen wanneer deze niet meer representatief zijn voor onze bedrijfsvoering of jij hier een verzoek toe doet.

Wanneer jij contact met ons op wilt nemen via de website, vragen we om jouw naam en email. Optioneel kun jij ook je bedrijfsnaam invullen. Met het versturen van het formulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons zodat wij jouw vraag kunnen beantwoorden.

Wanneer jij je inschrijft voor een van onze webinars, trainingen of freebies, vragen wij om jouw naam en e-mailadres. Zo kunnen wij jou toelaten tot de desbetreffende content en eventueel van verdere informatie rondom het onderwerp dat hier is besproken voorzien. Wij verwijderen deze gegevens na afronding van datgene waarvoor jij je had ingeschreven. Indien het een betaalde webinar of training betreft, verwerken wij tevens jouw factuurgegevens. Deze gegevens bewaren we 7 jaar conform de regels van de Belastingdienst.

Ten behoeve van jouw persoonlijke account in de academy verwerken wij tot slot een wachtwoord. Wij slaan dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met jouw e-mailadres en/of gebruiksnaam. Dit doen wij om beveiligingsfraude te voorkomen. Daarnaast verwerken wij in dit account de gegevens die jij zelf invult, jouw factuurgegevens en eventuele berichten die jij plaatst. Deze berichten kunnen ook worden ingezien door het platform waarop wij de academy hosten. Wij bewaren deze accountgegevens totdat jij je account verwijdert of de content niet meer voor jou beschikbaar is.

ARTIKEL 3 HOE VERKRIJGEN WIJ DEZE GEGEVENS?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij jouw gegevens heb verkregen via een van onze klanten wanneer wij in hun systemen werken om te helpen bij de bedrijfsvoering of de belastingaangifte verzorg. Wij verstrekken een verwerkersovereenkomst aan onze klanten waarin we vermelden hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen. We doen onze uiterste best ervoor te zorgen dat er enkel gegevens over minderjarigen worden verzameld met ouderlijke toestemming. Als jij ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op.

ARTIKEL 4 WELKE RECHTEN HEB JIJ MET BETREKKING TOT DEZE GEGEVENS?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door ons hebt laten verwerken.

1. Inzage – Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om jouw gegevens in te zien.

2. Wijziging – Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook een aantal gegevens aanpassen in jouw persoonlijke account.

3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens gebaseerd op een belangenafweging kun jij bezwaar maken.

4. Gegevensoverdracht – Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij jou kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun jij een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar privacy@sterpo.nl. Wij zullen jouw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

ARTIKEL 5 WIE ONTVANGEN JOUW GEGEVENS?

Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

ARTIKEL 6 SLOTBEPALINGEN

Wij raden jou aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, kun jij een e-mail sturen naar privacy@sterpo.nl. Als jij een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan kun jij mij dat ook laten weten. Daarnaast kun jij contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je vragen? 

Voor vragen over jouw privacy mag je contact opnemen via privacy@sterpo.nl.